Aanvullende voorwaarden

 

Intellectuele eigendomsrechten;

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder –maar niet alleen- het merk, de handelsnaam, auteursrechten met betrekking tot Tea4You, zijn eigendom van Tea4you en mogen zonder voorafgaande expliciete toestemming van Tea4you in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan het creëren van een product.
  2. De consument vrijwaart  Tea4You  voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendommen (met inbegrip van portretrechten)
  3. Niets van de website van Tea4You (waaronder begrepen de beelden in de Tea4You-T-box collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Tea4You.
  4. Niets van wat in dit artikel is beschreven, zal worden uitgelegd als het verlenen van een recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel recht van Tea4You.
  5. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Tea4You is het niet toegestaan links naar de website van Tea4You aan te bieden.
  6. Indien een consument meent dat er inbreuk wordt gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materiaal van zijn/haar hand, kan de consument contact opnemen met;

Tea4You Klantenservice
Zeumerseweg 5
3781 PB Voorthuizen
0342-472038
info@tea4You.nl

 

        

Bezorging;

  1. Tea4You doet haar uiterste best om de poststukken op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. Tea4You is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres. Indien de consument zich via de website van Tea4You heeft geregistreerd , kan worden bekeken in de historie wat de status van een bepaald product is.

Acties en aanbiedingen;

        2. Tea4You biedt regelmatig acties en kortingen aan. Soms worden er nog gegevens van acties weer gegeven op facebook en in de zoekmachines terwijl de termijn van de actie inmiddels verstreken. Lopende acties worden altijd aangegeven op de website van Tea4You. Wanneer een actie  niet meer gemeld wordt op de website is de termijn verstreken en is Tea4You zich niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

 

 

 

Voorthuizen, augustus 2011

Schrijf je in op onze nieuwsbrief